ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, гр. Царево