За нас

Предметът на дейността на фирма “Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

Фирмата е една от първите регистрирани в бранша и водеща в архитектурното проектиране.

Според желанията на клиента проектите включват разнообразен обем и етапност: предпроектни проучваня, концептуално и идейно проектиране, техническо проектиране, работно проектиране, подготовки на проектни документации, комуникация с одобряващите органи, изготвяне на документации за тръжни процедури, количествени сметки, консултантска дейност, авторски надзор, строително-технически консултации в хода на изпълнението, приемане на завършените етапи от строителството. Изброените дейностти се ивършват от проектанти с доказан опит и екип от технчески сътрудници. 

Работата във фирмата е организирана на йерархически принцип с гъвкаво преструктуриране съобразно изискванята на конкретния проект и клиент. Фирма “Амфион” ЕООД има богат проектантски опит с български и чуждестранни възложители и партньорства с многонационални екипи.

СТИЛ


Стилът на работа “Амфион” ЕООД се отличава с оригинален облик, внимание към детайлното проучване, като се вземат в предвид всички аспекти с цел постигане на едно висококачествено комплексно решение в полза на инвеститора. Обединяват се теория, практика, естетика, функционалност и специфични характеристики на всеки обект.

ИСТОРИЯ


Фирма “Амфион” ЕООД е регистрирана през 1991г. на база дружествен договор целящ обединяване на опита на водещи специалисти в проектирането. Първоначално тя съществува като ООД със съдружници арх. Борислав Димитров Богданов и арх. Димитър Миланов Богданов.

Арх. Димитър Богданов (1934г. - 2000г.) е международно признат архитект с над 300 построени сгради в България и 12 страни по света. Ръководи екип от 150специалисти към “Техноекспортстрой”. Проектира сгради в Алжир, Либия, Тунис, Египет, Нигерия, Ангола, Зимбабве, Обединени Арабски Емирства, Йемен, Кувейт, Германия, Гърция

Учредяването на фирма “Амфион” цели обединяване на богатия проектантски опит и качественото поектиране, комбиниращи функционалност, естетика и ефективност както и консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство.

Към настоящият момент е ЕООД с едноличен собственик и управител арх. Борислав Димитров Богданов.

През 2009 г. фирмата достига капацитет от 140 специалисти и влиза в класациата на World Arhitecture TOP 100 нa 92-ро място.

Фирма „Амфион” ЕООД е автор на над 450 проекта, от които над 300 вече реализирани, както в България, така и в чужбина. По наши проекти са построени различни по характер сгради в Нигерия, ОАЕ, Алжир, Гърция, Германия.

Много от обектите проектирани във фирма “Амфион” са признати за водещи примери на съвременната българска архитектура. Многобройни са наградите присъдени на наши проекти и авторите им, включително няколко звания “Архитект на годината”, “Сграда на годината”, “Принос в развитието на инфраструктурата на България”, “Личност на гдината”.

Арх. Борислав Богданов е учредител е на две награди на името на Арх. Димитър Богданов от 2003г. до настоящият момент - награда едногодишна стипендия за студенти от Архитектурния факултет на УАСГ и награда за най-добър дипломен проект на студент от студенти от Архитектурния факултет на УАСГ.

ЕКИП


Фирма “Амфион” ЕООД с ръководител арх. Борислав Димитров Богданов е с персонал от високо квалифицирани специалисти в различни сфери на проектирането, организирани в един съвременен и иновативен офис, както и множество външни сътрудници, доказали своя професионализъм. Специалистите на фирмата имат богат опит в проектирането в Република България и извън нея, което е доказано с многобройните спечелени конкурси, награди и реалзации.

Колективът на фирма “Амфион” ЕООД притежава висок професионализъм като при разработането на възложените задачи показва експертно познаване както на действащите нормативи така и на тенденциите в развитието и усъвершенстването на нормативните документи, на съвременните технологии, на собствеността и устройственото планиране.  

Екипът ни владее перфектно чужди езици, което ни позволява да изпълняваме проекти изискващи познания по чужди стандарти като DIN и FIDIC.

СЕРТИФИКАТИ


В “Амфион” ЕООД е въведена Система за управление на качеството съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2008.

Капацитетът на фирмата разполага с лицензирани софтуери и съвременно електронно оборудване.