Fishing port "Sarafovo"

Investor: Burgas Municipality
Contractor: Консорциум "Стройинжект-БКС"
Location: Burgas
SEE MORE
 

Бюджет на проекта: 9 265 818 лв.
Финансиращи органи:
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство 2007-2013, приоритетна ос 3, мярка 3.3. "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки", финансирана от Европейския фонд за рибарство.
Старт на проекта: 2013
Край на проекта: 16.06.2015

Рибарско пристанище „Сарафово” е разположено в Бургаския залив, на бреговата линия от н.Лахана към гр.Бургас.
Пристанището разполага с един вход/изход за автомобилен достъп, разположен в западния край, при северната граница.
В западната част на пристанището се намира хелинг за спускане/теглене  и ремонт на плавателни съдове. В непосредствена близост е разположена открита площадка за ремонтна дейност.
Зоната за швартоване на пристанището е с капацитет 110бр. лодки с дължина до 8м. и 6бр. риболовни кораби с дължина до 20м.
Пристанището разполага с две зони за разтоварване на улова. В северозападната част на пристанището, непосредствено до площадката за сортиране и обработване на улова, е разположена зоната за разтоварване от рибарски лодки с дължина до 8м. Разтоварването от риболовните кораби с дължина до 20м се извършва в югозападната част на пристанището до зоната за бункероване.     В непосредствена близост до складовите помещения и зоната за първа продажба е разположена открита площадка за разтоварване, сортиране и първична обработка на улова, товарене и разтоварване на мрежи и други риболовни пособия.
Основната обслужваща пристанищна сграда е разположена в непосредствена близост до площадките за разтоварване и сортиране на улова. Сградата е условно разделена на два едноетажни овални обема, разделени от покрития пасаж на рибната борса. В единият обем са разположени складови помещения, а в другият са поместени администрацията и битовите помещения, необходими за пристанището.
Обемът със складовите помещения е разделен на: склад за амбалаж, склад за инвентар, помещение с хладилен склад за улов и ледогенератор. Във второто тяло са разположени: битови помещения, офис за контрол на улова, офис за пристанищната администрация, кабинет директор и три санитарни възела, включително за хора в неравностойно положение. Във връзка със сградите е разположена рибната борса с площ 123 м², представляваща покрито тържище за първа продажба на улова с 20бр. маси.
Основната сграда е изпълнена с монолитна, безгредова, стоманобетонна конструкция с плосък покрив и изпълнени хидро- и топлоизолационни системи.     Рибната борса е покрита от стоманобетонова черупка със завършващо покритие от PVC мембрана. Фасадите на сградата са решени с PVC витрини и прозорци с преобладаващ южен фронт с изпълнени слънцезащитни жалузи. Плътната част от фасадите е изпълнена с керамична облицовка.
Фасадите са решени в атрактивен модерен стил и обемно-пространствено решение вдъхновено от движението на морската вълна.
За подобряване сигурността и безопасността, пристанището разполага с две сгради за охрана и видеонаблюдение. Първата е разположена в северозападната част на имота, до входа на пристанището. Втората се намира в североизточната му част. Всяка от сградите е с площ 16м² - офис, техническо помещение-сървър и санитарен възел. Двете сгради са масивни, изпълнени със зидария от газобетонни блокове, покривът е решен плосък с хидро- и топлоизолация по детайл. Фасадите се решени с PVC дограма, мазилка и керамична облицовка в хармония с основната пристанищна сграда.
Обектът разполага с посетителски паркинг за леки автомобили с 103бр. паркоместа, включително 4 бр. паркоместа за лица в неравностойно положение, както и паркинг за тежкотоварни автомобили с 4бр.паркоместа, разположен непосредствено до площадката за обработка на риба.
Автомобилното движение в рамките на пристанището се осъществява по площадков път, обхващащ съоръжението по цялото му протежение.

Общо ЗП = 277.50м²
Общо РЗП = 277.50м²