Апартаментен хотел с магазини и гаражи

Инвеститор: ”Мирах Инвест” ЕООД
Разгъната площ: 4506 кв.м
Локация: “жк. Обеля-2”, гр. София
Статут: в строеж

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
      Предмет на настоящия проект е апартаментен хотел с магазини и гаражи. Сградата е ситуирана в кв. 18, местност “жк. Обеля-2”, гр. София.

    Основният пешеходен достъп е от обслужваща улица от запад, накъдето е ориентиран и главният вход. От същата улица се осъществява и автомобилният достъп.

    Сградата се състои от партер, четири етажа и мансарден етаж. Оформени са две секции А и Б със самостоятелни входове. Към фоайето е предвиден и допълнителен стопански вход. Осигурени са необходимите места за паркиране, в т. ч. за хора с намалена подвижност.

       Паркирането e наземно в границите на имота като предвидени и гаражи.

    Визията на сградата е модерна, използвани са обобщени обемни форми и съвременни материали. Основният формообразуващ принцип е подчертаване на определени обеми в комбинация с пластично обогатяване чрез вариации в разположението и формата на прозорците и издатините пред фасадата (еркери и балкони). Опростеното пространствено решение цели осигуряване на архитектурно единство, като същевременно се постига и характерния за жилищното строителство дребен мащаб. Фасадното решение е съобразено и със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградите в околността.