хотел с подземни гаражи - бул. христо ботев

Инвеститор: "ИОН Инвест" ЕOOД
Разгъната площ: 1442 кв.м. 
Площ на имота: 363 кв.м.
Локация: район “Възраждане”, гр. София
Статут: завършен

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
   Предмет на настоящия проект е хотел с подзмни гаражи от четвърта категория. Сградата е от тип малък градски хотел. Усилието на проектанския екип е насочено в това, да създаде сграда, която да допълва градския силует и едновременно с това да се слива с архитектурата на София. Това се постига чрез комбиниране на модерни архитектурни елементи с традиционни материали - облицовъчни тухли и състарен метал.
   Обектът е разположена е в  м. “Зона Б-2”, м. “Центъра” , район “Възраждане”, гр. София. 
  Основният пешеходен достъп е от алейна мрежа по бул. “Христо Ботев” от северзапад, накъдето е ориентиран и главният вход. От същия булевард се осъществява и автомобилният достъп посредством хидравлична платформа  към сутеренното ниво.
  Сградата се състои от подземен етаж, партер и шест етажа. Построена е на калакан спямо двете съседни сгради. Хотелът разполага с 21 стаи на надземните етажи, фоайе с рецепция, помещение за багаж, лоби, лоби-бар, ресторант за 40 души на партерния етаж, както и фитнес, сауна, зона за релакс , кухня за ресторанта, помощни и технически помещения на подземното ниво. Предвиден е естествено горно осветление и вентилация на стълбището. 
  Визията на хотела е модерна. Използвани са обобщени обемни форми, декоративни елементи и съвременни материали - облицовка от тухли и еталбонд. Основният формообразуващ принцип е подчертаване на определени обеми в комбинация с пластично обогатяване чрез вариации в разположението и формата на прозорците и издатините пред фасадата (еркери и балкони). Остъкляването през два етажа е структурно, с обрамчване от метал. Опростеното пространствено решение цели осигуряване на архитектурно единство, като същевременно се постига и характерния за жилищното строителство дребен мащаб.
   Фасадното решение е съобразено и със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградите в околността и подобрява естетическите й качества.