Административна сграда със складова база и ресторант

Инвеститор: М Парк АД
Главен изпълнител: МИКС Констръкшън ООД
Надзор: Строителен Стандарт ЕООД
Подизпълнители: Интерконтинентал Инженеринг ЕООД, Леверидж ЕООД, Р.К.И. България ООД
Статут: завършен
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Сградата се състои от административна част с общо 6 офиса на 3 етажа, ресторант, с капацитет до 50 места и 4 склада на първи и втори етаж.
Целта на проекта е чрез иновативен архитектурен подход и добра организация на пространствата, да се създаде качествена работна среда и да се повиши удовлетвореността на служителите от работата.
Визията на сградата е модерна, използвани са правилни, чисти обемни форми. Фасадното решение е съобразено със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградата в околността. Използвани са и архитектурни декоративни елементи за допълнително обогатяване и подчертаване на отделни части от сградата – стълбище, еркери.
На партерното ниво са поместени два офиса, четири санитарни възела, ресторант, както и два склада. Входът към административната част се състои от фоайе и вертикална комуникация – стълбищна клетка и асансьор. Обособен е отделен вход за ресторанта от запад. На ниво терен се осъществява паркирането, състоящо се от 31 паркоместа.
На първото надземно ниво са обособени фоайе, два офиса, четири санитарни възела и два склада, които се обслужват посредством стълбищна клетка и асансьор.
На второто надземно ниво е поместена само административната част от сградата – фоайе, два офиса и два санитарни възела. Осъществена е връзка с покрив терасата на кота +12,90, която е организирана като зона за отдих и развлечение.
Подходът за автомобили на ниво терен се осъществява от улица „Илиянско шосе“ No 8. Главните пешеходни подходи са разположени от запад. Паркирането се осъществява с наземно паркиране в границите на имота.
Избраната за реализация на административното тяло конструкция е монолитна, стоманобетонна с вътрешни преградни стени от тухлена зидария, гипсокартон преградни стени и външни ограждащи стени – окачена фасада. Предвидената конструкция за складовете е сглобяема, стоманобетонна с външни ограждащи стени – термопанел.