Търговско-развлекателен комплекс

Многофункционална сграда за обществено обслужване
Инвеститор: ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД   
Разгъната площ: 10 000 кв.м
Локация: ж.к. "Младост", гр. София
Статут: завършен
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
 
Проектът е за многофункционална сграда за обществено обслужване с фитнес зона, аптека,  заведения за хранене, банкови и административни офиси.
 
Главният вход към сградата е от юг, през бул.“Александър Малинов“. На сутеренно ниво са разположени фитнес зала състояща се от фоайе, зала с уреди, зала за аеробика. На етажа има още 2 броя съблекални с душове, отделни WC за мъже и жени с отделни предверия и помещение за чистачка, помещение за дизелов генератор и за техническо обслужване. Нивото е достъпно чрез ескалатор, две стълбищни клетки с двураменни стълби и асансьор, едната с коридор, а другата с предверие.
 
Подходът към сградата въвежда в просторно фоайе с рецепция и места за сядане. На това ниво се намират и заведение за хранене, служебен офис, топла кухня, помещения за миене, битово WC, 2 броя обслужващи помещения, WC за жени и мъже с отделни предверия, WC за инвалиди и помещение за чистачка. На същото ниво се разполагат и  аптека с обслужващо помещение и WC, банков офис с 2 броя WC, достъпен от отделен вход от бул. “Александър Малинов”, ескалатор, 2 броя стълбищни клетки с двураменни стълби и асансьори, едната от които в посока изток с отделен коридор и фоайе.
 
На първият етаж са разположени работно помещение със заседателна зала, кухня, WC за жени и мъже с отделни предверия, WC за инвалиди и помещение за чистачка. На същото ниво са разположени и ескалатор с фоайе, 2 броя стълбищни клетки с двураменни стълби и асансьори.
 
На кота +7,00 се разполагат фоайе с рецепция, 6 приемни помещения, кухня, WC за жени и мъже с отделни предверия, WC за инвалиди, помещение за чистачка, „call center“, кабинет лизингово финансиране, кабинет оперативна дейност, управление на риска с отделен кабинет управление на риска, заседателна зала, човешки ресурси, финансов отдел с отделен кабинет финансов отдел, вътрешен одит, 2 архива, доставка на лизингови активи с кабинет доставка на лизингови активи, оперативна дейност, лизингово финансиране, нотариус, ескалатор с фоайе, 2 броя стълбищни клетки с двураменни стълби и асансьори, едната от които в посока изток с коридор.
 
На третия етаж чрез ескалатор се стига до фоайе, от което е достъпен банков офис с кухня, WC мъже, жени, с помещение за чистачка, стълбищна клетка с двураменна стълба, асансьор. С другата стълбищна клетка се стига до коридор и отделен коридор, водещ към отдел управление на портфейла, кабинет управление на портфейла, кабинет изпълнителен директор, юридически отдел, кабинет юридически отдел, IT отдел с обслужващо помещение, сървърно, WC мъже и жени с общо предверие.