За Архитектурна Фирма "Амфион"

Кои сме ние
/ За нас
АКО ТЪРСИТЕ АРХИТЕКТ ИЛИ
ПРОЕКТАНТ С ОПИТ И ВЪОБРАЖЕНИЕ
Предметът на дейността на архитектурна фирма „Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

Нашата архитектурна фирма е една от първите регистрирани в бранша и водеща в архитектурното проектиране.

Благодарение на високите професионални качества на всеки един наш архитект ние можем да се съобразим с желанията на клиентите. Така проектите могат да включват разнообразен обем и етапност: предпроектни проучвания, концептуално и идейно проектиране, техническо проектиране, работно проектиране, подготовки на проектна документация, комуникация с одобряващите органи, изготвяне на документации за тръжни процедури, количествени сметки, консултантска дейност, авторски надзор, строително-технически консултации в хода на изпълнението, приемане на завършените етапи от строителството. Изброените дейности се извършват от архитект, проектант или друг вид специалисти с доказан опит. 

Работата във фирмата е организирана на йерархически принцип с гъвкаво преструктуриране съобразно изискванията на конкретния архитект, проект или клиент. Архитектурна фирма „Амфион” ЕООД има богат проектантски опит с български и чуждестранни възложители и партньорства с многонационални екипи.

СТИЛ


Стилът на работа на „Амфион” ЕООД се отличава с оригинален облик, внимание към детайлното проучване, като се вземат в предвид всички аспекти с цел постигане на едно висококачествено комплексно решение в полза на инвеститора. Всеки един наш архитект или проектант обединява теория, практика, естетика, функционалност и специфични характеристики на всеки обект.

ИСТОРИЯ


Архитектурна фирма „Амфион” ЕООД е регистрирана през 1991г. на база дружествен договор, целящ обединяване на опита на водещи специалисти в проектирането. Първоначално тя съществува като ООД със съдружници архитект Борислав Димитров Богданов и архитект Димитър Миланов Богданов.

Архитект Димитър Богданов (1934 г. – 2000 г.) е международно признат професионалист с над 300 построени сгради в България и 12 страни по света. Ръководи екип от 150 специалисти към “Техноекспортстрой”. Като архитект проектира сгради в Алжир, Либия, Тунис, Египет, Нигерия, Ангола, Зимбабве, Обединени Арабски Емирства, Йемен, Кувейт, Германия, Гърция.

Учредяването на архитектурна фирма “Амфион” цели обединяване на богатия проектантски опит и качественото проектиране, комбиниращи функционалност, естетика и ефективност както и консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство.

Към настоящият момент е ЕООД с едноличен собственик и управител архитект Борислав Димитров Богданов.

През 2009 г. фирмата достига капацитет от 140 специалисти и влиза в класацията на World Architecture TOP 100 нa 92-ро място.

Фирма „Амфион” ЕООД е архитект  на над 450 проекта, от които над 300 вече реализирани, както в България, така и в чужбина. По проект на наш архитект са построени различни по характер сгради в Нигерия, ОАЕ, Алжир, Гърция, Германия.

Много от обектите, по които проектант или архитект е била архитектурна фирма “Амфион”, са признати за водещи примери на съвременната българска архитектура. Многобройни са наградите, присъдени на наши проекти и на съответния архитект автор, включително  звания -  Архитект на годината, “Сграда на годината”, “Принос в развитието на инфраструктурата на България”, “Личност на годината”.

Архитект Борислав Богданов е учредител и на две награди на името на архитект Димитър Богданов от 2003 г. до настоящия момент . Едната награда се присъжда за най-добър дипломен проект на бъдещ архитект от Архитектурния факултет на УАСГ. Втората награда е едногодишна стипендия и се присъжда след провеждането на конкурс, в който взимат участие студенти от всички висши учебни заведения в страната, където се изучават архитектура и дизйан.

ЕКИП


Фирма “Амфион” ЕООД с ръководител архитект Борислав Димитров Богданов е с персонал от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на проектирането, организирани в един съвременен и иновативен офис, както и множество външни сътрудници, доказали своя професионализъм. Всеки един архитект, проектант или други вид специалист на фирмата има богат опит в проектирането в Република България и извън нея, което е доказано с многобройните спечелени конкурси, награди и реализирани проекти.

Колективът на фирма “Амфион” ЕООД притежава висок професионализъм като при разработването на възложените задачи показва експертно познаване, както на действащите нормативи, така и на световните тенденциите в архитектурата и дизайна.

Всеки един архитект или проектант от екипа ни владее перфектно чужди езици, което ни позволява да изпълняваме проекти изискващи познания по чужди стандарти като DIN и FIDIC.

 

/ Постижения

Няколко бързи факта

0
проекта, от които над 300 вече реализирани, както в България, така и в чужбина.
0
От 1991 сме получили 56 награди
0
място в класацията на World Architecture TOP 100

/ Награди

29 Години развитие