Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.amfion-bg.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от: Амфион ЕООД. Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на: office@amfion-bg.com, тел.: +359 889 886 883, адрес: София, ул. Славище, бл.1 Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за използване на „бисквитки“. Моля прочетете ги внимателно. Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги! Надзорен орган Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Тази политика е осъвременена за последен път на 24.01.2024