Дизайн и проектиране на

Дизайн и проектиране на

Дизайн и проектиране на

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО АМФИОН

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Портфолиото на архитектурно студио “Амфион” ЕООД включва  широк спектър от  услуги в сферата на комплексното проектиране на сгради, архитектура и дизайн.Ние можем да осъществим  архитектурно проектиране на сгради във всички области  на инвестиционното проектиране: Проектиране на  сгради и комплекси с жилищно или обществено предназначение, хотели, административни и корпоративни сгради , проектиране на здравни и болнични заведения, училища и детски градини, спортни зали и комплекси и др.
Ние предлагаме цялостно архитектурно проектиране на сгради, включващо детайлно предпроектно проучване, идеен концептуален проект и технически проекти по всички части, необходими за  получаване на разрешение за строеж и реализиране на сградата. Нашето архитектурно студио разполага с висококвалифицирани специалисти в областта на архитектурата,  устройственото планиране, проучвателната дейност, прогнозиране, авторски надзор по време на строителството, както и консултантски услуги .
Архитектурно студио “Амфион” ЕООД е сред първите, регистрирани в България и има над 25 години опит, в сферата на професионалните  архитектура и дизайн.  Носители сме на множество награди за архитектурно проектиране на сгради и имаме над 300 реализирани проекта. Нашето архитектурно студио има богат  проектантски опит с български и чуждестранни възложители и партньорства с многонационални екипи.
Ние сме с вас от етапа на предпроектните проучвания, последван от концептуалното проектиране на архитектура и дизайн, изготвянето на техническите проекти по всички части, съгласуването на проектите, получаването на разрешение за строеж и приемането на завършителните етапи на строителството.  За дейностите, които предлага нашето архитектурно студио, ползваме услугите на доказал се с годините екип от проектанти и технически сътрудници. Работата в нашето архитектурно студио е организирана в гъвкава структура, която ни помага да се адаптираме съобразно всеки конкретен проект и клиент.
Нашето архитектурно студио предлага  проектиране, архитектура и дизайн на нови сгради ,преустройство и реконструкция,  смяна на предназначението на съществуващи такива и др.
Архитектурно студио “Амфион” ЕООД  е учредител на две  награди за архитектура и дизайн . С едната награда се отличават възпитаници на Архитектурния факултет на УАСГ за отличителни постижения по време на тяхното образование. Втората награда се присъжда след провеждането на конкурс за архитекурно проектиране, в който взимат  участие студенти от всички висши училища, изучаващи архитектура и дизайн, в страната.

Последни проекти