Услуги

01

Проектиране и консултантски услуги

Проектиране на нови сгради с различно предназначение, както и реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване. Предоставяне експертни съвети и насоки на клиентите, с цел подпомагане вземането на информирани решения относно архитектурни проекти.

02

Интериорен дизайн

Изработка на детайлен проект за изпълнение, съобразен с индивидуалността, изискванията и лайфстайла на всеки клиент.

03

Градоустройство

Подготовка на подробни и работни устройствени планове с цел стратегическо и обмислено градско развитие и подобряване качеството на живот.

04

Инженерно проектиране

Съобразяване и съчетаване на техническа експертиза с архитектурна визия, осигурявайки структурна цялост между архитектурата и конструкция, ОВК, ВиК и електроинсталации.

05

Устойчиво проектиране

Интегриране на енергийно ефективни решения и устойчиви материали, с цел създаване на сгради с минимално въздействие върху околната среда.

06

Проучвателна дейност

Проучване на имоти от градоустройствените параметри, техническите показатели и постижимото застрояване до предпроектни разработки на архитектурни функционални схеми, с цел инвестиране и реализиране на проект. 

07

Съгласуване и одобряване

Съдействие при реализиране и одобряване на проектна документация, подпомагане на инвеститора в административни процедури, чрез натрупан опит и задълбочени познания на законова и нормативна уредба.

08

Авторски надзор

Ръководство и надзор по време на строителната фаза, гарантиране придържането на проекта към първоначалното намерение за проектиране и поддържане стандартите за качество. 

09

3D визуализиране и анимиране

Детайлно моделиране, текстуриране, рендериране и постпродукция с цел подпомагане на клиентите да визуализират и да възприемат своите проекти по реалистичен и завладяващ начин.

10

BIM

Интегриране на BIM технологии (информационно моделиране на сгради), за да подобрим сътрудничеството и да рационализираме процеса на проектиране, създавайки подробни цифрови модели, които обхващат стурктурните и функционалните аспекти на сградите.