Административна сграда на BEBELAN

Надолу
Локация
с. Герман, гр. София
Категория

Обществени сгради

Площ
7 010 кв.м.
Статус
Строителство
Клиент
BEBELAN

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА BEBELAN

Сградата е проектирана в два обема със съвременен архитектурен облик. Дизайнът включва елегантна окачена фасада с характерен декоративен елемент, оформен като дърво, изработен от еталбонд. Това символично дърво представлява същността на семейството, красиво отразявайки отдадеността на BEBELAN към грижата за децата.

Сградата изпълнява функциите на склад и администрация, в която са предвидени общо 50 работни места.

Проектът предвижда административната зона да бъде на три надземни и едно подземно ниво, на което се осъществява връзката със складовата зона.

 Административната зона включва входно фоайе,  кафе зони,  места за почивка, офиси, отделен кабинет за мениджър, конферентна зала, шоурум, голям офис(open space) с 20 работни места, зала за хранене, разливна кухня, две конферентни зали с възможност за обединяване.

Складовата зона е с високостелажно складиране и полуетаж при експедиция.

Администрацията е предвидена с окачена фасада, а складът с фасадни термопанели.