Жилищен комплекс в кв. Драгалевци

Надолу
Локация
кв. Драгалевци, гр. София
Категория

Жилищни сгради

Площ
15992,5 кв. м.
Клиент
"Драгалевци резидънс" ЕООД

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В КВ. ДРАГАЛЕВЦИ

Комплексът се състои от четири многофамилни жилищни сгради, организирани около озеленено и оформено като парк междублоково пространство. Всяка от тях е пететажна и има вход откъм вътрешността на имота. Комплексът съдържа общо 120 апартамента, сутерен с гаражи, места за паркиране и складове.

Визията на жилищния комплекс е модерна, използвани са разчупени обемни форми и съвременни материали и декоративни елементи. Формообразуващият принцип – подчертаване на отделни обеми в комбинация с пластично обогатяване чрез вариации в разположението и формата на балконите, прозорците и слънцезащитните устройства, е проведен при всички сгради с цел осигуряване на архитектурно единство, като същевременно се постига характерния за жилищното строителство дребен мащаб. Фасадното решение е съобразено със заобикалящата градска среда, което допринася за вписването на сградите в околността. Използвани са три материала за решение на фасадите – мазилка, облицовка от HPL плоскости, стъкло – като са подчертани обемно както балконите по хоризонтала, така и еркерите по вертикала. Използвани са и архитектурни декоративни елементи за допълнително обогатяване и подчертаване на отделни части от сградите.