Квартал Запад

Надолу

Квартал Запад

Квартал Запад е нов и иновативен жилищен комплекс в София. Предназначен е за млади семейства, търсещи жилища от среден клас. Вдъхновен е от световните градски тенденции. Проектът има за цел изцяло да задоволи нуждите на своите обитатели, като същевременно предлага модерна, енергийно ефективна и екологична среда. 

Квартал Запад дава решение на предизвикателствата на жилищния пазар в София, като осигурява над 30 000 кв. м обществена инфраструктура, включително зелени площи, пешеходни зони и обекти за обществено обслужване. Застрояването ще се осъществи на няколко етапа, което дава възможност да се предвидят и задоволят нуждите на жителите в него. 

Ключовите характеристики на квартал Запад включват обекти за обществено обслужване на партерните етажи, пешеходни и вело-алеи за връзка и енергийно ефективен дизайн на сградите. Сертифицирането на проекта по BREEAM Communities свидетелства за неговия ангажимент към екологична, социална, икономическа и енергийна устойчивост.

Иновативните решения са заложени в дизайна на жилищните сгради, в които са интегрирани зелени площи по терасите и покривите, социални пространства за сплотяване на жителите и съображения за поддържане на добро здраве. Архитектурата е оптимизирана с цел икономическа ефективност, свързана със слънчевата светлина, вентилацията и намаляването на шума.